Talare dag 1


Johan KuylenstiernaVilka utmaningar och möjligheter finns i arbetet med att uppnå en hållbar utveckling?
Johan Kuylenstierna gör en global utblick utifrån sina nationella och internationella erfarenheter. Johan är VD för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i internationella vattenresurser vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat med vatten- och klimatfrågor inom FN, som konsult i hållbarhetsfrågor och vid Stockholm International Water Institute.

Alexander StåhleGår det att bygga städer som är både täta och gröna? Planerar vi för hållbara städer? Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och vd för Spacescape som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling för stat, kommuner, byggherrar och fastighetsutvecklare. Han är en av de mest anlitade föreläsarna i Sverige och Norge inom stadsutveckling och stadsplanering.

Sofia Ulver-SneistrupHur ser framtidens konsument ut? Vad engagerar konsumenter sig i, både lokalt och globalt, och hur påverkar det de stora miljömässiga, sociala och etiska utmaningar vi står inför? Sofia Ulver, ekonomie doktor i konsumentkultur vid Lunds universitet, är en uppskattad föredragshållare som forskar och debatterar om hur vi lever, konsumerar och innoverar.

PalleLundbergwebbDen hållbara staden  –  Vision 2035. Palle Lundberg är stadsdirektör i Helsingborgs stad. Han blev utsedd till Årets chef 2009 och är en av författarna till boken Träna ledarskap. Han talar om hur han ser på stadens utmaningar i arbetet att uppnå visionen.

 

Joakim JardenbergHur använder vi internet imorgon? Joakim Jardenberg är rådgivare och debattör inom allt som rör digitala och sociala medier. Han har bland annat startat upp aftonbladet.se och driver bloggen Jardenberg Unedited som utsetts till bästa blogg om media. Är numera även internetchef i Helsingborgs stad med uppdrag att se till att kommunen använder internets alla fördelar på bästa sätt.

KatarinaJaverupFriskTio myter om hållbar konsumtion. Katarina Jäverup Frisk, projektledare på Konsumentverket, som är en av beställarna till Nordiska minsterrådets rapport om myter kring konsumtion. Rapporten syftar till att förbättra nordiskt beslutsfattande på området.

 

CarolinePwebbBortom trenderna – så kan vi omsätta de gröna idéerna i praktiken. I mars lanserade mediekooperativet Camino en rapport om nio trender som har potential att skalas upp för att bygga framtidens hållbara samhälle. Utifrån denna rapport leder Caroline Petersson från Camino ett samtal med dagens talare om hur vi omsätter de gröna idéerna i praktiken.

Karin_ThomassonKarin Thomasson (MP), ordförande i Klimatkommunerna, deltar i samtalet med dagens talare kring att förverkliga idéer för framtidens hållbara samhälle.